Preview Mode Links will not work in preview mode

Uncle Joe - een blik op de VS


Sep 11, 2021

Twintig jaar na de aanslagen op de Twin Towers in New York is de strijd tegen terreur nog lang niet over. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Uncle Joe – een blik op de VS’ bespreken Thijs Wolters en Frank van Vliet de nasleep van 9/11 en de golf van terreur die na het uiteenvallen van Irak met name op het bord van Europa terechtkwam. Volgens Van Vliet zijn er meerdere parallellen met nu te trekken: De machtsovername van de Taliban in Afghanistan toont de kwetsbaarheid van Amerika. Dat is een enorme boost voor jihadisten.”